Et norsk - engelsk maskinoversettelsesprosjektEnglish Pages Norske Sider
HovedsideProsjektetPublikasjonerDeltagereDokumentasjonNytt

Klikk pŚ kartet for Ś se informasjon om deltagere fra forskjellige deler av landet

 


Universitetet i Oslo

Institutt for lingvistiske fag

√łnning
Bilde av √łnning Jan Tore er prosjektleder. Hans hovedansvar er √• koordinere de forskjellige delene av prosjektet. I denne sammenheng er han s√¶rlig interessert i samvirket mellom `dype' lingvistiske og symbolske tiln√¶rminger p√• den ene siden og empiriske data og statistiske sammenhenger p√• den andre siden. Med en bakgrunn fra logikk og semantikk er han dessuten spesielt interessert i hvilken rolle de semantiske representasjonene spiller i oversettelsesprosessen.
Epost: jtl at ilf.uio.noHjemmeside: http://www.hf.uio.no/ilf/om-ilf/ansatte/jtl
Stephan Oepen
Bilde av Stephan Oepen Som teknisk leder for prosjektet samordner Stephan utformingen og gjennomf√łringen av en funksjonell demonstrator for oversettelse fra norsk til engelsk. Hans hovedinteresse ligger i `dype' lingvistiske tiln√¶rminger til datalingvistikk, s√¶rlig HPSG parsing og generering, i kombinasjon med aspekter av algoritmisk effektivitet og integrering med statistiske disambigueringskomponenter. I tillegg til arbeidet med LOGON har Stephan en deltidsstilling ved Stanfords Center for the Study of Language and Information med tilknytning til deres LinGO Laboratory.
Epost: oe at csli.stanford.eduHjemmeside: http://www.hf.uio.no/ilf/om-ilf/ansatte/oe
Janne Bondi Johannessen
Bilde av Janne Bondi Johannessen Janne har v√¶rt med i LOGON siden planleggingsfasen og er n√• i styret. Hun har ansvaret for oppbyggingen av det parallelle turisttekstkorpuset, som skjer ved Tekstlaboratoriet, og vil ogs√• bist√• Torbj√łrn ved NTNU i evalueringen av oversettelsesdemonstratoren.
Epost: j.b.johannessen at ilf.uio.noHjemmeside: http://www.hf.uio.no/ilf/om-ilf/ansatte/jannebj
Dan Flickinger
Bilde av Dan Flickinger
Epost: danf at csli.stanford.eduHjemmeside: http://lingo.stanford.edu/dan/
Kristin Hagen
Bilde av Kristin Hagen Kristin jobber med innholdet i den norske leksikalske databasen, blant annet med opprydding og oppdateringerer i samarbeid med Victoria og Daniel.
Epost: kristin.hagen at ilf.uio.noHjemmeside: http://www.hf.uio.no/ilf/om-ilf/ansatte/kristiha
Lars Nygaard
Bilde av Lars Nygaard Lars lager et parallellkorpus for prosjektet.
Epost: lars.nygaard at ilf.uio.noHjemmeside: http://folk.uio.no/larsnyg
Liv Ellingsen
Bilde av Liv Ellingsen Liv er PhD-stipendiat ved LOGON. Prosjektet hennes tar utgangspunkt i skillet mellom harde, grammatikalske velformethetsbetingelser og myke, graderbare velformethetsbetingelser i naturlige spr√•k. M√•let er √• identifisere og beskrive myke velformethetsbetingelser for rekkef√łlgen blant visse typer adverbialer i sluttfeltet i engelske setninger p√• en slik m√•te at disse kan utnyttes ved generering i et system for automatisk maskinoversettelse.
Epost: livel at hf.uio.noHjemmeside: http://folk.uio.no/livel/
Erik Velldal
Bilde av Erik Velldal Som stipendiat i LOGON-prosjektet vil Erik se på måter å benytte statistiske metoder for å hanskes med tvetydigheter i ulike deler av oversettelsesprosessen. Hovedfokuset vil ligge på å trene "maksimum entropi"-modeller for å rangere utfallet fra generering og transfer.
Epost: erikve at hf.uio.noHjemmeside: http://folk.uio.no/erikve/

Enhet for digital dokumentasjon

Daniel Ridings
Bilde av Daniel Ridings
Epost: daniel.ridings at muspro.uio.noHjemmeside: http://folk.uio.no/danielr

Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap

Ruth Vatvedt Fjeld
Bilde av Ruth Vatvedt Fjeld
Epost: r.e.v.fjeld at inl.uio.noHjemmeside:
til toppen  til toppen


Universitetet i Bergen

Institutt for lingvistikk og litteraturvitenskap

Helge Dyvik
Bilde av Helge Dyvik Helge er, sammen med Victoria, ansvarlig for utviklingen av den norske syntaktiske og semantiske analysen. Det skjer innenfor rammen av Leksikalsk-funksjonell grammatikk på plattformen Xerox Linguistic Environment (XLE). Her arbeider Helge særlig med avledning av semantiske representasjoner i MRS-format fra grammatikken, men også med dekningsgrad og effektivitet.
Epost: helge.dyvik at lili.uib.noHjemmeside:
én
Bilde av én Victoria arbeider sammen med Helge med utvikling av den norske LFG-grammatikken. Hun har vært spesielt interessert i integrasjonen av grammatikken og leksikonet og i teknikker for å håndtere leksikalsk og syntaktisk tvetydighet. Hun samarbeider med Daniel og Kristin om forbedringer i den leksikalske databasen, og hun utviklet testsuiten som ble brukt for prosjektets mini-demonstrator.
Epost: victoria.rosen at hit.uib.noHjemmeside:
Gunn Inger Lyse
Bilde av Gunn Inger Lyse Gunn Inger Lyse er ansatt som treårig stipendiat (Ph.D.) og begynte i januar 2004. Hun arbeider med bruken av leksiko-semantisk informasjon, hentet fra "speilmetoden" Mirrors, i forbindelse med automatisk orddisambiguering. Prosjektets hovedmål er å evaluere speilmetodens plausibilitet som en semantisk kunnskapskilde. Ph.D-prosjektet knyttes opp mot LOGON fordi leksikalsk flertydighet som maskinelt problem må håndteres i maskinoversettelsessystemer.
Epost: gunn.lyse at lili.uib.noHjemmeside:

åk og informasjonsteknologi

Paul Meurer
Bilde av Paul MeurerPaul jobber, i samarbeid med Helge og Stephan, med integrasjonen av XLE-plattformen i de √łvrige, Common Lisp-baserte, systemkomponentene. Dessuten utvikler han en preprossesseringsmodul som omfatter morfologisk analyse (basert p√• Norsk ordbank), sammensetningsanalyse og navnegjenkjenning (basert p√• Oslo-Bergen-taggeren).
Epost: paul.meurer at aksis.uib.noHjemmeside:
til toppen  til toppen


Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet

åk- og kommunikasjonsstudier

Lars Hellan
Bilde av Lars Hellan
Epost: lars.hellan at hf.ntnu.noHjemmeside:
√łrn Nordg√•rd
Bilde av √łrn Nordg√•rd
Epost: torbjorn at hf.ntnu.noHjemmeside:
Dorothee Beermann
Bilde av Dorothee Beermann Dorothee, sammen med Lars, er ansvarlig for utviklingen av transfer-grammatikken. Oversettelsessystemet i LOGON er basert på semantisk transfer, med bruk av Minimal Recursion Semantics (MRS). Transfer-grammatikken selv er et ressurs-sensitivt omskrivningssystem for semantiske representasjoner (i hovedsak MRS-strukturer), med bruk av typer og en hierarkisk organisasjon av regler. Med bakgrunn i utvikling av komputasjonelle HPSG-grammatikker, er Dorothee spesielt interessert i den rolle leksikalsk semantisk informasjon kan spille innenfor `deep language processing' og MT.
Epost: dorothee.beerman at hf.ntnu.noHjemmeside: http://mime.hf.ntnu.no/hf/isk/Ansatte/dorothee.beermann/personInfo.html
Petter Haugereid
Bilde av Petter Haugereid Petter er PhD-stipendiat p√• logonprosejektet. Han er interessert i implementering av HPSG-grammatikker. Hans prosjekt g√•r ut p√• √• unders√łke om det er mulig √• gj√łre implementerte grammatikker mer effektive ved √• underspesifisere leksikonet, og istedet la regler og typesystem ta mer av byrden.
Epost: petter.haugereid at hf.ntnu.noHjemmeside:
Hanne Moa
Bilde av Hanne MoaHanne er en master- student som er interessert i ord og uttrykk som krever unntak og omjusteringer av parse- og transfer-regler, som f.eks idiomer.
Epost: hanne.moa at nvg.ntnu.noHjemmeside:
Arnt Richard Johansen
Bilde av Arnt Richard JohansenArnt Richard er mastergradsstudent. Han interesserer seg for automatiske MT-evalueringsregimer. I prosjektet sitt skal han la resultatene fra forskjellige utgaver av LOGON-demonstratoren bli evaluert, og sammenlignet med andre MT-systemer som utgangspunkt.
Epost: arntrich at stud.ntnu.noHjemmeside:
til toppen  til toppen

HovedsideProsjektetPublikasjonerDeltagereDokumentasjonNytt
Dette dokumentet er skrevet i XHTML 1.0 | Sist oppdatert: 2010-05-06 (17:05)